insinuating manner

  1. sinsi bir şekilde
  2. ima yoluyla