insure one's own life for the benefit of the other

  1. Verb bir başkası menfaatine kendi hayatını sigorta ettirmek
  2. Verb bir başkasının menfaatine kendi hayatını sigorta ettirmek