integrity

  1. Noun bütünlük
  2. Noun dürüstlük, doğruluk, iyi ahlâk, namus, şeref, fazilet.
    a man of integrity. commercial integrity. The
    judge's integrity is unquestioned.
  3. Noun bütünlük, tümlük, tamamlık, tamamiyet, bölünmezlik, sağlamlık.
beden bütünlüğü Noun, Rights-Freedoms
vücut bütünlüğü Noun, Law
iş namusu
iş dürüstlüğü
onurunu zedelemek Verb
dürüstlüğüne leke sürmek Verb
veri bütünlüğü Information Technology
veritabanı bütünlüğü Information Technology
dengeli bütçe
mali dürüstlük
ülke bütünlüğü Noun, Politics-Intl. Relations
veri tutarlılığı Noun
toprak bütünlüğü.
ülkesel bütünlük Noun, International Law
beden tamlığı, vücut tamlığı