intended delay

  1. uygun zamanı bekleyerek oyalama