intensional

  1. içlemsel, mutazammın, kapsayan, anlamı içine alan/giren.