intervention

  1. Noun, Law davaya katılma
  2. Noun aracılık, tavassut, araya girme.
  3. Noun müdahale, karışma.
    armed intervention by one country in the affairs of other countries.
    intervention
    in the domestic policies of smaller nations: küçük devletlerin iç politikasına karışma.
  4. Noun, Law müdahale, müdahil olarak davaya karışma.
silahlı müdahale
klinik müdahale Noun, Medicine
krize müdahale Noun, Psychiatry
kriz müdahalesi Noun, Psychiatry
erken müdahale Noun
ekonomik müdahale
kambiyo makamlarının müdahalesi
devlet müdahalesi
hükümet müdahalesi
sanayi politikası müdahalesi
sanayii politikası müdahalesi
adli müdahale
askeri müdahale
darbe Noun, Politics-Intl. Relations
araya girerek ödeme (bir poliçenin kendisine borçlu olarak başvurulması mümkün olan kimseler dışında
bir başkası tarafından ödenmesi
araya girerek ödeme
polis müdahalesi
fiyat müdahalesi
müdahaleyi protesto
devlet müdahalesi
külçe altın veya altının para arzını artırmayacak şekilde müdahale etme
cerrahi müdahale
onun müdahalesi sayesinde
müdahale masrafları Noun
taban fiyatının hemen altındaki fiyat
Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünleri fazlalıklarını satın almada müdahale ettiği
mübadele fiyatı
(AT) müdahale tedbirleri Noun
müdahale tedbirleri Noun
müdahale politikası Noun
(AT) müdahale fiyatı
müdahale fiyatı
işlem gerektiren hata Information Technology
müdahale planı
borçlunun onurunu korumak için protestolu bir senedi ödemek için müdahale
belirlenmiş (hesaplanmış) müdahale fiyatı
ekonomiye doğrudan müdahale