intervention

  1. İsim, Hukuk davaya katılma
  2. İsim aracılık, tavassut, araya girme.
  3. İsim müdahale, karışma.
    armed intervention by one country in the affairs of other countries.
    intervention
    in the domestic policies of smaller nations: küçük devletlerin iç politikasına karışma.
  4. İsim, Hukuk müdahale, müdahil olarak davaya karışma.
silahlı müdahale
klinik müdahale İsim, Tıp
krize müdahale İsim, Psikiyatri
kriz müdahalesi İsim, Psikiyatri
erken müdahale İsim
ekonomik müdahale
kambiyo makamlarının müdahalesi
devlet müdahalesi
hükümet müdahalesi
sanayi politikası müdahalesi
sanayii politikası müdahalesi
adli müdahale
askeri müdahale
darbe İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
araya girerek ödeme (bir poliçenin kendisine borçlu olarak başvurulması mümkün olan kimseler dışında
bir başkası tarafından ödenmesi
araya girerek ödeme
polis müdahalesi
fiyat müdahalesi
müdahaleyi protesto
devlet müdahalesi
külçe altın veya altının para arzını artırmayacak şekilde müdahale etme
cerrahi müdahale
onun müdahalesi sayesinde
müdahale masrafları İsim
taban fiyatının hemen altındaki fiyat
Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünleri fazlalıklarını satın almada müdahale ettiği
mübadele fiyatı
(AT) müdahale tedbirleri İsim
müdahale tedbirleri İsim
müdahale politikası İsim
(AT) müdahale fiyatı
müdahale fiyatı
işlem gerektiren hata Bilgi Teknolojileri
müdahale planı
borçlunun onurunu korumak için protestolu bir senedi ödemek için müdahale
belirlenmiş (hesaplanmış) müdahale fiyatı
ekonomiye doğrudan müdahale