into effect

  1. yürürlüğe, mer'iyete, mevkii icraya.
    put into effect: uygulamak, tatbik mevkiine koymak.
    come/go/be
    brought/be put into effect: uygulanmak, yürürlüğe girmek/konulmak.
yürürlüğe konmak üzere olmak Verb
bir şeyi gerçekleştirmek Verb
gerçekleştirmek, yapmak, mevkii icraya koymak.
yürürlüğe koyma
yürürlüğe girmek Verb
yürürlüğe girme
usulüne göre yürürlüğe konulmuş Adjective, Law
yürürlüğe giriş
yürürlüğe girmek Verb
yürürlüğe girme
yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak Verb
yürürlüğe sokmak Verb
bir şeyi yürürlüğe koymak Verb
yasak yürürlüğe giriyor
kanun yürürlüğe girdiğinde
tatbik sahasına koymak Verb