introduce a lecturer to the audience

  1. Verb bir konuşmacıyı dinleyicilere tanıtmak