introduce someone in the duties

  1. Verb birine görevlerini göstermek