introduce someone to someone

  1. Verb birini biriyle tanıştırmak
  2. Verb birini birine tanıştırmak
birine bir dava hakkında bilgi vermek Verb
birini birşeyle tanıştırmak Verb
birşeyi birine tanıtmak Verb
birşeyi birine tanıtmak Verb
birini birşeyle tanıştırmak Verb