inturn

  1. Noun içeri dönme/kıvrılma, içeri dönüklük (ayak parmakları vb. gibi).
    inturned: içeri dönük.
sıra ile, nöbetle, sırası gelince.