investment demand curve

  1. yatırım talep eğrisi
  2. yatırım talebi eğrisi