involve yourself in

  1. Verb katılmak
  2. Verb dâhil olmak