issue of fact

  1. maddi mesele
  2. durum
  3. hal ve keyfiyet
maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf Noun, Law