issued capital

  1. Noun, Accounting çıkarılmış sermaye
  2. (Br) ihraç edilmiş sermaye (hisse payı halinde çıkarılan toplam sermaye
  3. ihraç edilen hisse senetli sermaye
  4. ihraç edilmiş sermaye