iyot

  1. Noun, Chemistry iodine
  2. Noun, Chemistry I

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Halojenler âilesinden, saf iken kristaller hâlinde ... olan, metal olmayan element