1. İsim, Kimya iodine
  2. İsim, Kimya I

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Halojenler âilesinden, saf iken kristaller hâlinde ... olan, metal olmayan element