join issue

  1. Verb bir konu üzerinde tartışmak
bir konuda birinin düşüncesini kabul etmeyerek tartışmak Verb
karşı gelmek/çıkmak, muhalefet/itiraz etmek, kabul etmemek, aksini iddia etmek, ayrı/zıt fikirde olmak.

He took issue with me on my proposal.
I take issue with you on that point: Bu noktada sizinle aynı fikirde değilim.
esas sorun üzerinde tartışmak Verb