joker

 1. Noun şakacı, lâtifeci, şaka/lâtife/nükte yapan kimse.
 2. Noun (iskambilde) coker, bazı oyunlarda en büyük koz olarak kullanılan soytarı resimli kâğıt.
 3. Noun bir sözleşmeye/hukukî belgeye gizlice eklenen görünüşte önemsiz fakat aslında önemini/anlamını değiştiren
  veya hükümsüz kılan madde.
 4. Noun durumu/sonucu tamamen değiştiren beklenmedik veya nihaî olay/etken/durum.
 5. Noun bilinmeyen/gizli engel, sonradan meydana çıkan pürüz.
 6. Noun son çare: amaca ulaşmak/üstünlük sağlamak/çıkmazdan kurtulmak için en sona bırakılan oyun/düzen/plan vb..
 7. Noun adam, herif, önemsiz/beceriksiz/değersiz kimse.
  A shame to let a joker like this win.
 8. Noun
  jokester ile ayni anlama gelir. şakacı, nekre, şaka yapmaktan hoşlanan kimse.
 9. Noun ukalâ, akıllı/bilgiç geçinen kimse.
wild card

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Üzerinde “joker” yazan ve bâzı kâğıt ... değeri alabilen iskambil kâğıdı