judgment book

  1. Noun hüküm defteri
  2. Noun, Law mahkemedeki karar defteri