kıskandırmak

  1. Verb to arouse sb's jealousy
to make someone jealous Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Kıskanmasına sebep olmak