kıskandırmak

  1. Fiil to arouse sb's jealousy
to make someone jealous Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kıskanmasına sebep olmak