kaz

  1. Noun, Animal Species goose
gander
pigface Noun, Plant Species
Carpobrotus Noun, Plant Species
Hottentot fig Noun, Plant Species
ice plant Noun, Plant Species
pate de fois gras
goose
to gabble over Verb
gaggle

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Ham ipek, ibrişim
  2. Ördekgiller familyasından, gri ve beyaz tüylü, ... ayaklı büyük kuş cinsi