1. İsim, Hayvan Türleri goose
gander
pigface İsim, Bitki Türleri
Carpobrotus İsim, Bitki Türleri
Hottentot fig İsim, Bitki Türleri
ice plant İsim, Bitki Türleri
pate de fois gras
goose
to gabble over Fiil
gaggle

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Ham ipek, ibrişim
  2. Ördekgiller familyasından, gri ve beyaz tüylü, ... ayaklı büyük kuş cinsi