keep (something) on ice

  1. (bir şeyi) ileride kullanmak üzere saklamak.