keep going

  1. Verb (yoluna) devam etmek, ilerlemek.
  2. Verb devam etmek
sanayii yürütmek Verb
dere tepe düz gitmek Verb
tutturmak Verb