keep one's expenditure within reasonable limitations

  1. Verb masraflarını makul sınırlar içinde tutmak