keep one's faith

  1. (a) sözünde durmak, (b) imanını elden bırakmamak.
    keep faith with someone: birine verdiği sözü
    tutmak, vaadini yerine getirmek.