keep one's head above water

  1. Verb su üzerinde durmak
  2. Verb boğulmamak
  3. Verb borçsuz harçsız geçinmek
  4. Verb iki yakasını bir araya getirmek
  5. Verb idare etmek
  6. Verb suyun yüzünde durabilmek
  7. Verb su yun yüzünde durabilmek