keep one's peck up

  1. yılmamak, umutsuzluğa kapılmamak, fütur getirmemek.