keep one's reputation intact

  1. Verb itibarına leke sürdürülmemiş olmak