keep sb's memory

  1. Verb birinin anısını taze tutmak