keep separate

  1. Verb ayrı tutmak
hesapları karıştırmamak Verb
bir şeyi ayrı tutmak Verb