keep to one's own line

  1. Verb başkasına bağımlı olmamak