keep to someone to his promise

  1. Verb birine sözünü tutturmak
birini sözünü tutmaya zorlamak Verb