keep track

  1. Verb haberdar olmak
dikkatle izlemek, izini yitirmemek, ilişkiyi sürdürmek, devamlı bilgi edinmek.
keep track of someone:
birisini gözünden kaçırmamak/peşini bırakmamak/dikkatle izlemek.
izlemek, takip etmek, haberdar olmak. Verb
bir meseleyi hep göz önünde tutmak Verb
bir meselenin arkasını bırakmamak Verb
masrafları izlemek Verb
yeni yayınları izlemek Verb
günlük olayları izlemek Verb
bir şeyden birine muntazaman haber vermek Verb