kill a bill

  1. Verb kanun tasarısını reddetmek
bir kanun önergesini parlamentoda başarısızlığa uğratmak Verb