kill a bill

bir kanun önergesini parlamentoda başarısızlığa uğratmak Fiil