kill a plot in the egg

  1. Verb bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak