kill a plot in the egg

  1. Fiil bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak