kill oneself

  1. Verb canına kıymak
  2. Verb kendini öldürmek