knife-wielding

  1. Adjective bıçaklı
  2. Adjective bıçak çeken