lackadaisical

  1. Adjective ilgisiz, alâkasız, kayıtsız, bigâne, kaygısız, bezgin, gevşek, sebatsız.
  2. Adjective uyuşuk, tembel.
    too lackadaisical to be a good student.