lackadaisical

  1. Sıfat ilgisiz, alâkasız, kayıtsız, bigâne, kaygısız, bezgin, gevşek, sebatsız.
  2. Sıfat uyuşuk, tembel.
    too lackadaisical to be a good student.