laffer curve

  1. vergi oranları ve ekonomik faaliyet arasında bir ilişki olduğunu gösterir eğri
  2. (Laffer eğrisi (Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer tarafından ileri sürülen , düşük vergi oranlarının
    , daha çok gelir elde etmek için insanları daha ç