latency

  1. Noun, Software bekleme süresi
  2. Noun, Software gecikme
  3. Noun gizlilik, örtülülük, gizli varlık, bilkuvve/gizli olarak var olma.
  4. Noun (bkz: latent period )
cinsel gizillik.
gizlilik dönemi: 4-5 yaşından erginlik çağına kadar geçen ve cinsel duyguların henüz uyanmadığı çağ. Noun
bekleme süresi Noun, Information Technology
en az gecikmeli programlama