launch a pr blitz

  1. Verb büyük bir halkla ilişkiler kampanyasına girişmek