launch a pr blitz

  1. Fiil büyük bir halkla ilişkiler kampanyasına girişmek