law case

  1. içtihat hukuku
  2. emsal kararlara dayanan hukuk
  3. dava
içtihat hukuku Noun, Law
bir dava ile ilgili olarak belge sunmak Verb
içtihatlar hukuku: mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk. Noun
içtihat Noun, Law
hukuki mesele